خوش آمدید

 

برای مشاهده زمینه های کاری اینجانب به این صفحه مراجعه فرمائید

 


سلام جداول ترمودینامیکی موردنیاز برای امتحان درس ترمودینامیک. جداول A4 تا A7 و جدول A17ترمودینامیک (گروه مهندسی مکانیک)استاتیک (گروه مهندسی عمران)استاتیک و مقاومت مصالح (گروه مهندسی نقشه برداری، صنایع و شیمی)

طرح درس

کتاب استاتیک مریام، ویرایش هفتم

کتاب مقاومت مصالح جانستون، ویرایش ششم

کتاب فارسی مقاومت مصالح

فصل اول: مقدمه ای بر استاتیک

فصل دوم: سیستم های نیرو

فصل سوم: تعادل در دو بعد

فصل چهارم: سازه ها

فصل پنجم: نیروهای گسترده

فصل ششم: ممان اینرسی سطوح

فصل هفتم: مفهوم تنش

فصل هشتم: بارگذاری محوری

تمرینات مقاومت مصالح (تا قبل از شروع امتحانات به نماینده کلاس تحویل داده شود):  تمرینات بر اساس کتاب مقاومت مصالح بیر- جانستون ویرایش ششم است:

1-3، 1-5، 1-6، 1-7، 1-11، 1-16، 1-17

1-32، 1-33، 1-40، 1-41، 1-48، 1-51، 1-55

2-13، 2-14، 2-17، 2-19، 2-22، 2-25، 2-28، 2-29

2-68، 2-74، 2-81، 2-93، 2-95، 2-96


لینک ثابت


مقاومت مصالح (گروه مهندسی عمران)محاسبات عددی
سایر صفحات : 1